BPK Klaim Selamatkan Rp33 Triliun

BPK Klaim Selamatkan Rp33 Triliun (Tempo, 23 September 2013)